Do kiedy składać deklarację PIT 4R

Deklarację składamy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jeśli ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, deklarację składa się następnego dnia pracującego). Jeśli płatnik zaprzestał działalności przed tym terminem, deklarację składa się do dnia zaprzestania tej działalności. W sytuacji płatników, którzy zawarli umowę aktywizacyjną przed dniem 26 października 2007 r. – do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek z tytułu tak zawartych umów.

Termin złożenia - za rok 2013

W roku 2014 deklarację PIT 4R za rok 2013 składa się do 31 stycznia 2014 r.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-4R on-line teraz >>